Môn Văn Lớp 6: Lừa và ngựa Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Một hôm, có việc đi xa ông ta cưỡi ngựa, còn bao nhiêu đồ đạc thì chất lên lưng lừ

Môn Văn Lớp 6: Lừa và ngựa
Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Một hôm, có việc đi xa ông ta cưỡi ngựa, còn bao nhiêu đồ đạc thì chất lên lưng lừa. Dọc đường lừa mang nặng, mệt quá, liền khẩn khoản xin với ngựa:
– Chị ngựa ơi! Chúng ta là bạn đường, chị mang đỡ tôi với, dù chút ít thôi cũng được. Tôi kiệt sức rồi.
Ngựa đáp:
– Thôi, việc ai người ấy lo. Tôi không giúp chị được đâu.
Lừa gắng quá, kiệt lực, ngã gục xuống và chết bên vệ đường.
Người chủ thấy vậy bèn chất tất cả các đồ đạc từ lưng lừa sang lưng ngựa. Ngựa bấy giờ mới rên lên:
– Ôi tôi mới dại dột làm sao! Tôi đã không muốn giúp lừa dù chỉ chút ít, nên bây giờ phải mang nặng gấp đôi.
Câu 1: Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? Xác định ngôi kể của văn bản trên?
Câu 2: Xác định trạng ngữ có trong câu: Một hôm, có việc đi xa ông ta cưỡi ngựa,còn bao nhiêu đồ đạc thì chất lên lưng lừa.? Cho biết ý nghĩa của trạng ngữ đó?
Câu 3: Chỉ ra từ đơn, từ phức có trong câu văn được trích dẫn trên câu 2?
Câu 4: Trước câu van xin của lừa Chị ngựa ơi! Chúng ta là bạn đường, chị mang đỡ tôi với, dù chút ít thôi cũng được. Tôi kiệt sức rồi.,nếu em là ngựa em sẽ đáp lại lừa như thế nào?
Câu 5: Theo em, câu cuối văn bản Ôi tôi mới dại dột làm sao! Tôi đã không muốn giúp lừa dù chỉ chút ít, nên bây giờ phải mang nặng gấp đôi. thể hiện điều gì?
===============HẾT=================, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Lừa và ngựa Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Một hôm, có việc đi xa ông ta cưỡi ngựa, còn bao nhiêu đồ đạc thì chất lên lưng lừ”Viết một bình luận