Môn Văn Lớp 6: Mình về với Bác đường xuôi, Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Câu 1: Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng

Môn Văn Lớp 6: Mình về với Bác đường xuôi,
Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người
Câu 1: Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên?
Giúp mik với mik cần gấp ạ, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Mình về với Bác đường xuôi, Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Câu 1: Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng”Viết một bình luận