Môn Văn Lớp 6: Dựa vào tài liệu các em nghiên cứu (từ tủ sách-thư viện mở;từ nguồn thông tin chính thống…)em hãy viết cảm nhận về một tác phẩm;câ

Môn Văn Lớp 6:

Dựa vào tài liệu các em nghiên cứu (từ tủ sách-thư viện mở;từ nguồn thông tin chính thống…)em hãy viết cảm nhận về một tác phẩm;câu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh.( ít nhất 1000 chữ)

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Dựa vào tài liệu các em nghiên cứu (từ tủ sách-thư viện mở;từ nguồn thông tin chính thống…)em hãy viết cảm nhận về một tác phẩm;câ”Viết một bình luận