Môn Văn Lớp 6: Viết đoạn văn 6 – 8 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật Sơn trong ” Gió lạnh đầu mùa”. Trong đoạn văn có sử dụng một cụm danh

Môn Văn Lớp 6:

Viết đoạn văn 6 – 8 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật Sơn trong ” Gió lạnh đầu mùa”. Trong đoạn văn có sử dụng một cụm danh từ ( gạch chân chỉ rõ )

Giúp em với ạ

Help meee

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Viết đoạn văn 6 – 8 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật Sơn trong ” Gió lạnh đầu mùa”. Trong đoạn văn có sử dụng một cụm danh”Viết một bình luận