Môn Văn Lớp 6: qua việc tìm hiểu phần 1 của văn bản Đồng Tháp mười mùa nước nổi em cảm nhận điều gì về đặc trưng thiên nhiên vùng đồng tháp mười’

Môn Văn Lớp 6: qua việc tìm hiểu phần 1 của văn bản Đồng Tháp mười mùa nước nổi em cảm nhận điều gì về đặc trưng thiên nhiên vùng đồng tháp mười’, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: qua việc tìm hiểu phần 1 của văn bản Đồng Tháp mười mùa nước nổi em cảm nhận điều gì về đặc trưng thiên nhiên vùng đồng tháp mười’”Viết một bình luận