Môn Văn Lớp 6: Theo em truyện “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh” gửi gắm thông điệp gì? (Trình bày ý nghĩa thông điệp trong khoảng 4-5 câu văn, đoạn văn có sử dụn

Môn Văn Lớp 6: Theo em truyện “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh” gửi gắm thông điệp gì? (Trình bày ý nghĩa thông điệp trong khoảng 4-5 câu văn, đoạn văn có sử dụng 1 từ ghép, 1 từ láy gạch chân chú thích), giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Theo em truyện “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh” gửi gắm thông điệp gì? (Trình bày ý nghĩa thông điệp trong khoảng 4-5 câu văn, đoạn văn có sử dụn”Viết một bình luận