Môn Văn Lớp 6: tìm các từ đơn , ghép , láy trong câu sau : cho đến khi cả gươm và rùa đều đã chìm sâu xuống nước, người ta vẫn còn thấy vệt sáng le ló

Môn Văn Lớp 6: tìm các từ đơn , ghép , láy trong câu sau : cho đến khi cả gươm và rùa đều đã chìm sâu xuống nước, người ta vẫn còn thấy vệt sáng le lói dưới mặt hồ xanh, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: tìm các từ đơn , ghép , láy trong câu sau : cho đến khi cả gươm và rùa đều đã chìm sâu xuống nước, người ta vẫn còn thấy vệt sáng le ló”Viết một bình luận