Môn Văn Lớp 6: Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ dưới đây và đặt câu với 3 từ mà em thích a) xinh xắn b) khổng lồ c) ước mơ

Môn Văn Lớp 6: Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ dưới đây và đặt câu với 3 từ mà em thích
a) xinh xắn
b) khổng lồ
c) ước mơ, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ dưới đây và đặt câu với 3 từ mà em thích a) xinh xắn b) khổng lồ c) ước mơ”Viết một bình luận