Môn Văn Lớp 6: Viết cảm nhận ( khoảng 5 dòng ) về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam trong đoạn thơ trên * lưu ý chỉ 5 dòng * không quá

Môn Văn Lớp 6: Viết cảm nhận ( khoảng 5 dòng ) về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam trong đoạn thơ trên * lưu ý chỉ 5 dòng * không quá, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 6: Viết cảm nhận ( khoảng 5 dòng ) về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam trong đoạn thơ trên * lưu ý chỉ 5 dòng * không quá”Viết một bình luận