Môn Văn Lớp 7: bài nhật trình sol 6 QUÁ TRÌNH TÔI GẶP VÀ VƯỢT QUA TAI NẠN 1. Vì sao nhân vật tôi lại bị thương?Cảm giác của tôi

Môn Văn Lớp 7: bài nhật trình sol 6 QUÁ TRÌNH TÔI GẶP VÀ VƯỢT QUA TAI NẠN
1. Vì sao nhân vật tôi lại bị thương?Cảm giác của tôi khi đó như thế nào?
2. Tôi tỉnh lại như thế nào? Tình trạng khi đó?
3. Dụng cụ nào đã giúp tôi vượt qua tai nạn? Vì sao?
4. Sau khi tỉnh lại tôi đã làm gì?
5.Nhận xét về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn?
* Qua đó em nhận xét gì về tình huống tôi và đồng đội đã gặp phải Đặc biệt là tình huống của tôi? Dự đoán điều tệ nhất có thể xảy ra trong tình huống đó?
=> Kết quả của tình huống? Từ việc tôi đã làm, nhận xét, đánh giá về nhân vật?, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: bài nhật trình sol 6 QUÁ TRÌNH TÔI GẶP VÀ VƯỢT QUA TAI NẠN 1. Vì sao nhân vật tôi lại bị thương?Cảm giác của tôi”Viết một bình luận