Môn Văn Lớp 7: Bài tập 2: Tìm các cụm chủ vị làm thành phần câu: a) Cách mạng tháng Tám thành công đem lại độc lập, tự do cho dân tộc. b) Lan học giỏi

Môn Văn Lớp 7: Bài tập 2: Tìm các cụm chủ vị làm thành phần câu:
a) Cách mạng tháng Tám thành công đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.
b) Lan học giỏi khiến thầy cô giáo rất yên tâm.
c) Nhà này cửa rất rộng.
d) Nó tên là Nam, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Bài tập 2: Tìm các cụm chủ vị làm thành phần câu: a) Cách mạng tháng Tám thành công đem lại độc lập, tự do cho dân tộc. b) Lan học giỏi”Viết một bình luận