Môn Văn Lớp 7: Câu 2 xác định bien pháp tự từ trong kho sau Nước màu đang chay ngoan Giữa lòng mương may noi Mạ đã thò là mới Tr

Môn Văn Lớp 7: Câu 2 xác định bien pháp tự từ trong kho sau
Nước màu đang chay ngoan
Giữa lòng mương may noi
Mạ đã thò là mới
Trên lớp bùn sếnh sáng, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Câu 2 xác định bien pháp tự từ trong kho sau Nước màu đang chay ngoan Giữa lòng mương may noi Mạ đã thò là mới Tr”Viết một bình luận