Môn Văn Lớp 7: Câu 3. Đâu là thành phần trạng ngữ trong câu Sau trận mưa rào vòm trời được rửa sạch, trở nên xanh và cao hơn.? A. Sau trận mưa rào B.

Môn Văn Lớp 7: Câu 3. Đâu là thành phần trạng ngữ trong câu Sau trận mưa rào vòm trời được rửa sạch, trở nên xanh và cao hơn.?
A. Sau trận mưa rào
B. Vòm trời
C. Rửa sạch
D. Xanh và cao hơn
Giúp mik với, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Câu 3. Đâu là thành phần trạng ngữ trong câu Sau trận mưa rào vòm trời được rửa sạch, trở nên xanh và cao hơn.? A. Sau trận mưa rào B.”Viết một bình luận