Môn Văn Lớp 7: Hãy viết về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử có thật Viết về chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 ( Nếu không chỉ cần viế

Môn Văn Lớp 7: Hãy viết về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử có thật
Viết về chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 ( Nếu không chỉ cần viết MB và KB sau đó TB thì gạch ý hoặc dưới bl), giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Hãy viết về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử có thật Viết về chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 ( Nếu không chỉ cần viế”Viết một bình luận