Môn Văn Lớp 7: Nêu nhận xét của em về biện pháp tự từ trong đoạn thơ hạt gạo nàng ta bằng 1 đoạn văn ngắn 3-5 câu

Môn Văn Lớp 7:

Nêu nhận xét của em về biện pháp tự từ trong đoạn thơ hạt gạo nàng ta bằng 1 đoạn văn ngắn 3-5 câu

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Nêu nhận xét của em về biện pháp tự từ trong đoạn thơ hạt gạo nàng ta bằng 1 đoạn văn ngắn 3-5 câu”Viết một bình luận