Môn Văn Lớp 7: Người thợ mộc trong văn bản Đẽo Cày Giữa Đường có mấy lần phản ứng trước những lời khuỳen?Anh ta đã xử sự thế nào trước mỗi lời khu

Môn Văn Lớp 7:

Người thợ mộc trong văn bản Đẽo Cày Giữa Đường có mấy lần phản ứng trước những lời khuỳen?Anh ta đã xử sự thế nào trước mỗi lời khuyên ấy?

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Người thợ mộc trong văn bản Đẽo Cày Giữa Đường có mấy lần phản ứng trước những lời khuỳen?Anh ta đã xử sự thế nào trước mỗi lời khu”Viết một bình luận