Môn Văn Lớp 7: Viết đoạn văn khoảng 5 câu chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó

Môn Văn Lớp 7:

Viết đoạn văn khoảng 5 câu chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó

Mặt trời xuống núi ngủ ,

Tre nâng vầng trăng lên

Mn giúp mình với ạ

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Viết đoạn văn khoảng 5 câu chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó”Viết một bình luận