Môn Văn Lớp 7: phân tích tác dụng của BPTT trong 2 câu thơ sau “Nước như ai nấu Chết cả cá cờ”

Môn Văn Lớp 7: phân tích tác dụng của BPTT trong 2 câu thơ sau
“Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ”, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: phân tích tác dụng của BPTT trong 2 câu thơ sau “Nước như ai nấu Chết cả cá cờ””Viết một bình luận