Môn Văn Lớp 7: tìm hiểu chi tiết thể hiện và nhận xét về nhân vật an-tư-nai 1.hoàn cảnh sống lúc nhỏ 2.suy nghĩ,cảm xúc về mọi người 3.tình cảm dành c

Môn Văn Lớp 7: tìm hiểu chi tiết thể hiện và nhận xét về nhân vật an-tư-nai
1.hoàn cảnh sống lúc nhỏ
2.suy nghĩ,cảm xúc về mọi người
3.tình cảm dành cho thầy Đuy-sen (qua suy nghĩ-hành động)
4.nhận xét chung về nhân vất nghệ thuật thể hiện nhân vât, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: tìm hiểu chi tiết thể hiện và nhận xét về nhân vật an-tư-nai 1.hoàn cảnh sống lúc nhỏ 2.suy nghĩ,cảm xúc về mọi người 3.tình cảm dành c”Viết một bình luận