Môn Văn Lớp 7: Trong câu: “Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em rất yêu thương nhau” có mấy phó từ? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Môn Văn Lớp 7: Trong câu: “Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em rất yêu thương nhau” có mấy phó từ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Trong câu: “Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em rất yêu thương nhau” có mấy phó từ? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4”Viết một bình luận