Môn Văn Lớp 7: Viết mở bài và kết bài của bài Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử, chỉ cần

Môn Văn Lớp 7: Viết mở bài và kết bài của bài Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử, chỉ cần viết mở bài và kết bài liên qua đến Ngô quyền, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Viết mở bài và kết bài của bài Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử, chỉ cần”Viết một bình luận