Môn Văn Lớp 7: Viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về 2 khổ thơ sau: Nhưng mỗi năm mỗi vắng Người thuê viết nay đâu? Giấy đỏ buồn không thắm Mực

Môn Văn Lớp 7: Viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về 2 khổ thơ sau:
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu…
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
(~Ông đồ~,Vũ Đình Liên)
*Trong đó có sử dụng ít nhất 1 phó từ và ít nhất một dấu chấm lửng (…), giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 7: Viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về 2 khổ thơ sau: Nhưng mỗi năm mỗi vắng Người thuê viết nay đâu? Giấy đỏ buồn không thắm Mực”Viết một bình luận