Môn Văn Lớp 8: Xác định thành phần chính trong câu Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc bị giậc mạnh một cái, nảy lên.

Môn Văn Lớp 8: Xác định thành phần chính trong câu Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc bị giậc mạnh một cái, nảy lên., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: Xác định thành phần chính trong câu Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc bị giậc mạnh một cái, nảy lên.”Viết một bình luận