Môn Văn Lớp 8: Bài tập: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi ” Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước mắ

Môn Văn Lớp 8: Bài tập: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
” Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước mắt, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc.”
*) Chỉ ra và nêu tác dụng các yếu tố miêu tả, biểu cảm có trong đoạn trích., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: Bài tập: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi ” Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước mắ”Viết một bình luận