Môn Văn Lớp 8: Chứng kiến cảnh lão hạc quằn quại với cái chết em sẽ ghi lại cảnh đó như thế nào viết hộ mình phần mở bài với

Môn Văn Lớp 8: Chứng kiến cảnh lão hạc quằn quại với cái chết em sẽ ghi lại cảnh đó như thế nào
viết hộ mình phần mở bài với, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: Chứng kiến cảnh lão hạc quằn quại với cái chết em sẽ ghi lại cảnh đó như thế nào viết hộ mình phần mở bài với”Viết một bình luận