Môn Văn Lớp 8: Có ý kiến cho rằng: Nhân vật chị Dậu là người phụ nữ nông dân yêu thương chồng tha thiết. Từ sự hiểu biết về tác phẩm chứa đoạn trích m

Môn Văn Lớp 8: Có ý kiến cho rằng: Nhân vật chị Dậu là người phụ nữ nông dân yêu thương chồng tha thiết. Từ sự hiểu biết về tác phẩm chứa đoạn trích mà em xác định ở trên, hãy làm rõ ý kiến bằng một đoạn văn diễn dịch (dài khoảng 12 câu, trong đoạn văn có sử dụng một câu chứa thán từ – gạch chân chỉ rõ), giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: Có ý kiến cho rằng: Nhân vật chị Dậu là người phụ nữ nông dân yêu thương chồng tha thiết. Từ sự hiểu biết về tác phẩm chứa đoạn trích m”Viết một bình luận