Môn Văn Lớp 8: Em hãy chỉ ra biện pháp nghệ thuật nói quá dưới đây là nêu tác dụng : Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước m

Môn Văn Lớp 8: Em hãy chỉ ra biện pháp nghệ thuật nói quá dưới đây là nêu tác dụng :
Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù.Dẫu cho trăm thân nay phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: Em hãy chỉ ra biện pháp nghệ thuật nói quá dưới đây là nêu tác dụng : Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước m”Viết một bình luận