Môn Văn Lớp 8: Bài 1: Xác định các từ được để trong ngoặc đơn thuộc từ loại nào: Trợ từ, thán từ, tình thái từa) Ta đi (nào)!b) (Nào)

Môn Văn Lớp 8:

Bài 1: Xác định các từ được để trong ngoặc đơn thuộc từ loại nào: Trợ từ, thán từ, tình thái từ

a) Ta đi (nào)!

b) (Nào)! Chúng ta cùng đi học

c) Em chăm chỉ (mà)!

d) Con nó thi đậu (mà) tôi lo

e) Vừa (thay) thời khoá biểu đấy

g) Lo (thay)! Nguy (thay)!

Bài 2: Nêu tác dụng của các từ loại trong câu ở bài 1

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: Bài 1: Xác định các từ được để trong ngoặc đơn thuộc từ loại nào: Trợ từ, thán từ, tình thái từa) Ta đi (nào)!b) (Nào)”Viết một bình luận