Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn diễn dịch (khoảng 12 câu), trình bày cảm nghĩ của em về cảm xúc của nhân vật « tôi » khi được gặp mẹ và ở trong lòng mẹ.

Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn diễn dịch (khoảng 12 câu), trình bày cảm nghĩ của em về cảm xúc của nhân vật « tôi » khi được gặp mẹ và ở trong lòng mẹ. Trong đoạn có sử dụng một trợ từ (gạch chân và chú thích rõ). (4 điểm), giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn diễn dịch (khoảng 12 câu), trình bày cảm nghĩ của em về cảm xúc của nhân vật « tôi » khi được gặp mẹ và ở trong lòng mẹ.”Viết một bình luận