Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn khoảng 6-8 câu trình bày suy nghĩ của em về ý kiến” có khen cũng phải có chê”

Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn khoảng 6-8 câu trình bày suy nghĩ của em về ý kiến” có khen cũng phải có chê”, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn khoảng 6-8 câu trình bày suy nghĩ của em về ý kiến” có khen cũng phải có chê””Viết một bình luận