Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn ngắn khoảng 12 câu làm rõ tác hại của việc sự dụng bao bì ni lông từ đó đưa ra giải pháp( cách viết: diễn dịch)(sự dụng c

Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn ngắn khoảng 12 câu làm rõ tác hại của việc sự dụng bao bì ni lông từ đó đưa ra giải pháp( cách viết: diễn dịch)(sự dụng câu ghép và tình thái từ)(Lưu ý: Ko copy từ nguồn khác), giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn ngắn khoảng 12 câu làm rõ tác hại của việc sự dụng bao bì ni lông từ đó đưa ra giải pháp( cách viết: diễn dịch)(sự dụng c”Viết một bình luận