Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn tổng-phân-hợp khoảng 10-12 câu làm rõ nội dung sau: Lão Hạc là người cha yêu thương con tha thiết. Trong đoạn có sử dụng

Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn tổng-phân-hợp khoảng 10-12 câu làm rõ nội dung sau: Lão Hạc là người cha yêu thương con tha thiết. Trong đoạn có sử dụng phép thế, câu bị động ( gạch chân chỉ rõ)., giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: Viết đoạn văn tổng-phân-hợp khoảng 10-12 câu làm rõ nội dung sau: Lão Hạc là người cha yêu thương con tha thiết. Trong đoạn có sử dụng”Viết một bình luận