Môn Văn Lớp 9: b. Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa để miêu tả cảnh thiên nhiên? Em hãy chỉ ra so sánh, nhân hóa được dùng ở đâ

Môn Văn Lớp 9: b. Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa để miêu tả cảnh thiên nhiên? Em hãy chỉ ra so sánh, nhân hóa được dùng ở đâu trong câu thơ?ĐOÀN THUYẾN ĐÁNH CÁ, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: b. Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa để miêu tả cảnh thiên nhiên? Em hãy chỉ ra so sánh, nhân hóa được dùng ở đâ”Viết một bình luận