Môn Văn Lớp 9: Bài tập 2: Đọc kỹ đoạn văn sau rồi thực hiện yêu cầu bên dưới: Các ngươi đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái. Ta giao cho toàn

Môn Văn Lớp 9: Bài tập 2: Đọc kỹ đoạn văn sau rồi thực hiện yêu cầu bên dưới: Các ngươi đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái. Ta giao cho toàn hạt cả một thừa tuyên, lại cho tùy tiện làm việc. Vậy mà giặc đến không đánh nổi một trận, mới nghe tiếng đã chạy trước. Binh pháp dạy rằng: “Quân thua chém tướng”. Câu 3. Chỉ ra dụng ý trong câu: Binh pháp dạy rằng: “Quân thua chém tướng ”
Câu 4. Theo em, vì sao nhân vật lại không thực hiện đúng những điều mình đã nói? Chi tiết này giúp em hiểu thêm gì về nhân vật?, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Bài tập 2: Đọc kỹ đoạn văn sau rồi thực hiện yêu cầu bên dưới: Các ngươi đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái. Ta giao cho toàn”Viết một bình luận