Môn Văn Lớp 9: đặt câu với các thành ngữ sau: Dây cà ra dây muống Cưỡi ngựa xem hoa Cây nhà lá vườn Lúng búng như ngậm hột thị Lòng vả cũng

Môn Văn Lớp 9: đặt câu với các thành ngữ sau:

Dây cà ra dây muống

Cưỡi ngựa xem hoa

Cây nhà lá vườn

Lúng búng như ngậm hột thị

Lòng vả cũng như lòng sung, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: đặt câu với các thành ngữ sau: Dây cà ra dây muống Cưỡi ngựa xem hoa Cây nhà lá vườn Lúng búng như ngậm hột thị Lòng vả cũng”Viết một bình luận