Môn Văn Lớp 9: Đọc đoạn trích sau và nêu những hiểu biết của em về lời giải bày của Vũ Nương: “Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp

Môn Văn Lớp 9: Đọc đoạn trích sau và nêu những hiểu biết của em về lời giải bày của Vũ Nương:
“Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm, giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn, từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp.”
(Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ), giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Đọc đoạn trích sau và nêu những hiểu biết của em về lời giải bày của Vũ Nương: “Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp”Viết một bình luận