Môn Văn Lớp 9: Đọc văn bản và trả lời các yêu cầu: Có bàn tay xinh trắng Mở trang sách thơm tho Có bàn tay bùn lấm Đồng xanh nghiêng dáng cò Có bàn ta

Môn Văn Lớp 9: Đọc văn bản và trả lời các yêu cầu:
Có bàn tay xinh trắng
Mở trang sách thơm tho
Có bàn tay bùn lấm
Đồng xanh nghiêng dáng cò
Có bàn tay hiền dịu
Ru em vào giấc trưa
Có bàn tay chăm chút
Việc nhà khi nắng mưa …
Ôi những bày tay nhỏ
Thoáng nhìn không giống nhau
Bàn tay làm việc tốt
Chẳng bao giờ khác đâu!
Bàn tay nâng mơ ước
Bày tay xây cuộc đời
Cũng từ bàn tay nhỏ
Như tay chúng mình thôi!
Câu 1: Xác định PTBĐ chính
Câu 2: Xác định BPTT chính
Câu 3: Em hiểu gì về 2 câu thơ:
Bàn tay làm việc tốt
Chẳng bao giờ khác đâu!
Câu 4: Nêu ý nghĩa của văn bản, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Đọc văn bản và trả lời các yêu cầu: Có bàn tay xinh trắng Mở trang sách thơm tho Có bàn tay bùn lấm Đồng xanh nghiêng dáng cò Có bàn ta”Viết một bình luận