Môn Văn Lớp 9: Đóng vai Thúy Kiều kể lại tâm trạng của mình trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”Giúp em với ạ. Em cần gấp lắm ạ.

Môn Văn Lớp 9:

Đóng vai Thúy Kiều kể lại tâm trạng của mình trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”

Giúp em với ạ. Em cần gấp lắm ạ.

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Đóng vai Thúy Kiều kể lại tâm trạng của mình trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”Giúp em với ạ. Em cần gấp lắm ạ.”Viết một bình luận