Môn Văn Lớp 9: Hãy nêu Phương thức biểu đạt chính trong “Chuyện Người con gái Nam Xương” đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” và “Kiều ở lầu Ngưng Bích”

Môn Văn Lớp 9:

Hãy nêu Phương thức biểu đạt chính trong “Chuyện Người con gái Nam Xương” đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” và “Kiều ở lầu Ngưng Bích”

( help meeeee!)

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Hãy nêu Phương thức biểu đạt chính trong “Chuyện Người con gái Nam Xương” đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” và “Kiều ở lầu Ngưng Bích”</”Viết một bình luận