Môn Văn Lớp 9: Viết đoạn văn cảm nhận câu thơ sau”Vân Tiên ghé lại bên đàngBẻ cây làm gậy nhằm đàng xông vô”Vân Tiên tả

Môn Văn Lớp 9:

Viết đoạn văn cảm nhận câu thơ sau

“Vân Tiên ghé lại bên đàng

Bẻ cây làm gậy nhằm đàng xông vô”

Vân Tiên tả đột hữu xung

Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Đang”

Giúp em với ạ em chuẩn bị thi rồi ai có khả năng làm giúp em với TvT

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Viết đoạn văn cảm nhận câu thơ sau”Vân Tiên ghé lại bên đàngBẻ cây làm gậy nhằm đàng xông vô”Vân Tiên tả”Viết một bình luận