Môn Văn Lớp 9: Viết một đoạn văn ngắn theo mô hình tổng phân hợp ( 12-15 câu ) trình bày suy nghĩ của em về truyền thống tôn sư trọng đạo của người

Môn Văn Lớp 9:

Viết một đoạn văn ngắn theo mô hình tổng phân hợp ( 12-15 câu ) trình bày suy nghĩ của em về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam. Trong đoạn văn có sử dụng phép nối để liên kết, gạch chân phép liên kết đó.

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Viết một đoạn văn ngắn theo mô hình tổng phân hợp ( 12-15 câu ) trình bày suy nghĩ của em về truyền thống tôn sư trọng đạo của người”Viết một bình luận