Môn Văn Lớp 9: so sánh nghĩa của từ ”chung’ trong ”đồng chí” và ”bài thơ về tiểu đội xe không kính’ trả lời nhanh nhanh với ạ

Môn Văn Lớp 9: so sánh nghĩa của từ ”chung’ trong ”đồng chí” và ”bài thơ về tiểu đội xe không kính’ trả lời nhanh nhanh với ạ, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: so sánh nghĩa của từ ”chung’ trong ”đồng chí” và ”bài thơ về tiểu đội xe không kính’ trả lời nhanh nhanh với ạ”Viết một bình luận