Môn Văn Lớp 9: Thuyết minh về cây lúa gắn liền với nền văn hóa của người Việt (thân bài) Có sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả

Môn Văn Lớp 9: Thuyết minh về cây lúa gắn liền với nền văn hóa của người Việt (thân bài)
Có sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Thuyết minh về cây lúa gắn liền với nền văn hóa của người Việt (thân bài) Có sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả”Viết một bình luận