Môn Văn Lớp 9: Trình bày hình ảnh của cây tre gắn liền với phẩm chất và văn hóa Việt Nam (thân bài) Có sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả

Môn Văn Lớp 9: Trình bày hình ảnh của cây tre gắn liền với phẩm chất và văn hóa Việt Nam (thân bài)
Có sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Trình bày hình ảnh của cây tre gắn liền với phẩm chất và văn hóa Việt Nam (thân bài) Có sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả”Viết một bình luận