Môn Văn Lớp 9: Từ “nụ” trong “nụ cười” là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

Môn Văn Lớp 9: Từ “nụ” trong “nụ cười” là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Từ “nụ” trong “nụ cười” là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?”Viết một bình luận