Cách viết Writing Task 1 dạng Bar chart chỉ với 3 bước cực hiệu quả

Sau khi đang được tìm hiểu thêm những chỉ dẫn ghi chép Writing Task 1 dạng Bar chart bên trên, các bạn hãy áp dụng nhằm thực hiện 3 đề hình mẫu bên dưới đây: 

Bài 1: The graph gives information about the age of the population of Iceland between 1990 and 2020.

Bạn đang xem: Cách viết Writing Task 1 dạng Bar chart chỉ với 3 bước cực hiệu quả

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Article - IELTS Writing Task 1 Bar charts - Paragraph 4 - IMG 4 - Vietnam

The bar chart compares the different ages of people living in Iceland between 1990 and 2020.

All in all, the size of the 25-54 age group increased the most over the period while the size of the two younger age groups decreased a little bit. The number of people in the two older age groups stayed about the same.

The 25-54 age group grew from approximately a third of the population in 1990 lớn nearly half of the population in 2020.

The older two age groups did not increase or decrease much. The size of the 65 and over age group remained at about 13%, whereas the size of the 55 -64 age group only fell from about 14% lớn about 10% of the population.

By contrast, the 0-14 age group fell from just over 25% in 1990 lớn just under 20% in 2020. Similarly, the 15-24 age group dropped from just over 20% of the population in 1990 lớn just under 10% of the population in 2020.

Bài 2:The chart and graph below give information about participants who have entered the Olympics since it began.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Article - IELTS Writing Task 1 Bar charts - Paragraph 4 - IMG 5 - Vietnam

The two charts give information about the gender and number of athletes who have entered the Games since they started. The bar chart illustrates the number of men and women entering the Games, whereas the line graph shows the number of participants.

It is evident from the bar chart that, until 2012, there were always significantly more men entering the Games than vãn women. In 1924 and 1952, there were hardly any women entering the Games, yet in 1952 there were over 4,000 male participants. In 2012, however, the number of female athletes rose significantly lớn nearly 5,000, only approximately 1,000 lower than vãn male participants.

The line graph shows a similar trend, with the number of participants increasing throughout the century. The most significant increase occurred between 1984 and 2012 when the number of athletes rose from just over 6,000 lớn over 10,000 in 2012.

To summarize, therefore, since 1924 the number of athletes entering the Olympic Games has increased dramatically. This is particularly the case for women, who are now represented in nearly the same numbers as male participants.

Xem thêm: Chỉ số Creatinin thấp cho biết điều gì?

Bài 3: The graph below shows the percentage of part-time workers in each country of the United Kingdom in 1980 and 2010.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Article - IELTS Writing Task 1 Bar charts - Paragraph 4 - IMG 6 - Vietnam

The given bar graph shows the rate of part-time employees in four different parts of the UK from 1980 lớn 2010.

Overall, except for the workers of Northern Ireland, all the people of other countries have shown a rise in the rate of their work as time continues. Also, Wales and England have the most active part-time workers in both eras.

The graph clearly depicts that in 1980, nearly 25% of people worked in England as part-time workers but manpower in whales is about 8% higher than vãn that in England. After 30 years, England shows a greater rise in the rate of workers than vãn that in Whales. But the overall percentage of employees in 2010 still seems lớn be higher in Wales.

Furthermore, Scotland has the lowest rate of part-time workers with just about 11% while Northern Ireland exceeds more than vãn that in the starting year. As time passes by, the percentage of workers decreases in Northern Ireland in contrast increases twice as that in 1980 in Scotland.

Nguồn: IELTS Writing

>>> Bài ghi chép nằm trong công ty đề: 

Trên đó là chỉ dẫn cách ghi chép dạng Bar chart vô Writing Task 1 kèm cặp bài bác hình mẫu cụ thể. Hy vọng những vấn đề vô bài bác đang được khiến cho bạn phát âm gia tăng kỹ năng và sẵn sàng chất lượng tốt rộng lớn mang lại kỳ ganh đua IELTS sắp tới đây.

Tự tin yêu ghi điểm dạng bài bác Bar Chart vô IELTS Writing!

Với những kể từ vựng và cấu hình câu nhiều chủng loại tương quan cho tới dạng bài bác Bar Chart vô phần tranh tài IELTS Writing Task 1 phía trên, kỳ vọng các bạn đang được cầm được phần nào là cấu hình bài bác ganh đua và ghi điểm thiệt cao vô bài bác thực hiện của tôi. Quý khách hàng rất có thể xem thêm giải pháp xử lý những dạng bài bác ở kho khoáng sản IELTS sẵn sở hữu của IDP nhằm sẵn sàng nhập cuộc ganh đua IELTS trên giấy tờ hoặc bên trên PC. 

Và khi chúng ta đang được sẵn sàng, hãy ĐK ganh đua IELTS với IDP ngay lập tức ngày hôm nay !

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Học tiếng Anh qua Video song ngữ - Toomva.com

Toomva.com là website học tiếng Anh online qua video phụ đề song ngữ Anh - Việt, có hàng trăm ngàn video, clip phong phú mọi lĩnh vực, ngành nghề. Đến nay Toomva.com là địa chỉ được giới trẻ yêu thích nhất.